Conditii de uz

Prezentul document a fost redactat în limba engleză (Marea Britanie). În caz de conflict între versiunilor traduse ale acestui document și versiunea în limba engleză, acesta din urmă va prevala.